เนเชอร์เวิร์คส์ประกาศใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืนในการผลิต 100% ภายในปี 2563

วัตถุดิบทางการเกษตรสำหรับผลิตพลาสติกชีวภาพ Ingeo กำลังจะได้รับการรับรองว่า เป็นวัตถุดิบที่ยั่งยืนทั้งทางสิ่งแวดล้อมและสังคม รับรองโดย International Sustainability & Carbon Certification System, ISCC)


มินนีตองก้า, 14 กุมภาพันธ์ 2562 -แผนการใหม่ของเนเชอร์เวิร์คส์ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า ภายในปี 2563 วัตถุดิบสำหรับผลิตพลาสติกชีวภาพ Ingeo ™ และสารเคมีประสิทธิภาพสูง Vercet ™ ทั้ง 100% จะได้มาตรฐาน ISCC PLUS  ของแนวปฏิบัติกระบวนการทางการเกษตรที่ดีที่สุด รับรองโดย International Sustainability & Carbon Certification System (ISCC) เนเชอร์เวิร์คส์  เป็นผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพรายแรก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานใหม่ ISCC PLUS ตั้งแต่ปี 2555 และปัจจุบัน มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของวัตถุดิบทางการเกษตรของบริษัทได้รับการรับรองดังกล่าง โดยอนาคตจะมีฟาร์มมากกว่า 90 แห่งจะเข้าร่วมในโครงการที่กำลังผลิตของบริษัทสูงสุดภายในปี 2563 วัตถุดิบทางการเกษตรที่ได้รับการรับรอง ISCC PLUS นั้นถูกปลูกในระยะทาง 50 ไมล์จากโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพของบริษัทเนเชอร์เวิร์คส์ ที่เมืองแบลร์, เนบราสก้า ซึ่งมีกำลังการผลิตสูงสุดปีละ 150,000 เมตริกตัน ทั้งนี้ฟาร์มทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับรองของ ISCC PLUS ซึ่งมีดังต่อไปนี้: 
1. ปกป้องให้พื้นที่ มีความหลากหลายทางชีวภาพและเก็บกักคาร์บอนสูงได้สูง 
2. ใช้แนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง การชลประทาน การไถพรวน การจัดการดินและ  การปกป้องสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
3. ส่งเสริมสภาพการทำงานที่ปลอดภัย 
4. ปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน แรงงานและที่ดิน 
5. ปฏิบัติตามกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 
6. ใช้แนวทางการจัดการที่ดีและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
“นวัตกรรมวัสดุใหม่กำลังถูกผลักดันโดยผู้เกี่ยวข้องในเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียน ในขณะที่เราพยายามหลีกหนีจากการใช้พลาสติกที่มีวัตถุดิบมากจากน้ำมัน เรายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความหลากหลายให้กับวัตถุดิบและประเมินความยั่งยืนของวัตถุดิบแต่ละชนิดที่เราใช้” ริช แอลไทซ์ ซีอีโอและประธานของ บริษัทเนเชอร์เวิร์คส์  กล่าว ISCC PLUS เป็นระบบการรับรองความยั่งยืนของบริษัทอิสระซึ่งพัฒนาขึ้นจากความคิดริเริ่มของผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม การรับรองความยั่งยืนของวัตถุดิบทางการเกษตรครอบคลุมวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของการผลิตทางการเกษตร มีการตรวจสอบสถานที่และใบรับรองการตรวจสอบแบบเฉพาะเจาะจง สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เต็มรูปแบบทั้งห่วงโซ่อุปทาน (ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบสมดุลมวล “mass balance system”)  เพื่อให้มั่นใจว่าปริมาณรวมของ Ingeo ที่ผู้บริโภคได้รับ ใช้วัตถุดิบจากพืชที่ผลิตแบบยั่งยืนโดยผ่านการรับรอง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  การรับรอง ISCC ถูกใช้โดยแบรนด์ระดับโลกมากมายและได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชนอีกด้วย  “เรามีความสุขมากสำหรับความมุ่งมั่นของเนเชอร์เวิร์คส์ในการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรที่ยั่งยืน”เจอร์นอท เคล็บเปอร์ ประธานสมาคม ISCC กล่าว “ ผู้ผลิตทางการเกษตรมีทั้งความรับผิดชอบและโอกาสอันยิ่งใหญ่ของการมีส่วนร่วมในการบรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ การรับรองกับ ISCC PLUS ช่วยให้เกษตรกรสามารถก้าวไปสู่การดำเนินการทางการเกษตรที่ยั่งยืนมากขึ้นซึ่งเป็นการสนับสนุนทั้งระบบนิเวศและสังคมรวมถึงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในพื้นที่การเกษตรในชนบทอีกด้วย” เนเชอร์เวิร์คส์มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้วัตถุดิบหมุนเวียนและยั่งยืนและเป็นทรัพยากรหมุนเวียน       
ดังเช่นมูลนิธิเอลเลน แมคอาเธอร์ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า เนเชอร์เวิร์คส์พร้อมด้วยเจ้าของแบรนด์สินค้าและผู้ผลิตรายอื่นๆทั่วโลกได้ลงนามในพันธสัญญาระดับโลก New Plastics Economy Global Commitment  และในฐานะผู้ลงนาม เนเชอร์เวิร์คส์ ได้มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการทำการเกษตรแบบยั่งยืนสำหรับพลาสติกชีวภาพดังต่อไปนี้:
  • ภายในปี 2562  60% ของวัตถุดิบของบริษัท จะได้รับการรับรองว่าผ่านการจัดการอย่างยั่งยืนและอย่างมีความรับผิดชอบโดย ISCC PLUS
  • ภายในปี 2563 ร้อยละ 100 ของวัตถุดิบทั้งหมดจะได้รับการรับรองว่าผ่านการจัดการอย่างยั่งยืนและอย่างมีความรับผิดชอบโดย ISCC PLUS
  • ภายในปี 2568 ร้อยละ 100 ของวัตถุดิบใหม่สำหรับการผลิตสินค้าเพิ่มเติมจะได้รับการรับรองว่ามีการจัดการอย่างยั่งยืนและอย่างมีความรับผิดชอบ โดยทางโปรแกรมการบริหารขององค์กรภายนอกอิสระ(independent third-party administered program)
ติดตามข่าวสารต่างๆและการอัพเดทล่าสุดของของเนเชอร์เวิร์คส์ได้ทางทวิตเตอร์(@natureworks) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทและผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชีวภาพ Ingeo สามารเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.natureworksllc.com.  

###

เกี่ยวกับบริษัทของเนเชอร์เวิร์คส์ 

เนเชอร์เวิร์คส์คือ บริษัทที่ผลิตวัสดุขั้นสูง ซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และสารเคมีที่ผลิตมาจากทรัพยากรหมุนเวียน ด้วยประสิทธิภาพและราคาที่สามารถแข่งขันกับวัสดุที่ผลิตมาจากน้ำมันได้  เม็ดพลาสติกชีวภาพ Ingeo™ วัสดุจากธรรมชาติขั้นสูงที่มีคุณสมบัติการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์และใช้ในผลิตภัณฑ์สินค้าหลากหลายประเภท ตั้งแต่แคปซูลกาแฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไปจนถึง การพิมพ์ 3D และถุงชา เป็นต้น   เนเชอร์เวิร์คส์เป็นบริษัทที่ร่วมทุนโดย บริษัทปิโตรเคมีและการกลั่นชั้นนำในอาเซียนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยคือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล และบริษัท คาร์กิล ซึ่งให้บริการด้านอาหาร การเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและอุตสาหกรรมแก่บริษัทและองค์กรต่างๆทั่วโลก  เว็บไซต์ www.natureworksllc.com และสามารถติดตามเนเชอร์เวิร์คส์ได้ทางทวิตเตอร์@natureworks

เกี่ยวกับ ISCC

ISCC (การรับรองคาร์บอนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ(( International Sustainability and Carbon Certification)) เป็นระบบการรับรองความยั่งยืนชั้นนำระดับโลก ที่ถูกใช้โดยบริษัททั่วโลกมากกว่า 3,300 บริษัท ใน 100 ประเทศ  ISCC เป็นระบบของผู้มีส่วนได้เสียอิสระ ที่ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความยั่งยืนที่เข้มงวดและตามความต้องการในการตรวจสอบย้อนกลับ GHG   การรับรองดำเนินการโดยองค์กรอิสระISCC เป็นระบบที่มีมาตรฐานระดับสูงซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากหน่วยงานและอุตสาหกรรมเริ่มต้น ถูกควบคุมโดยสมาคม ISCC ซึ่งประกอบด้วย 115 สมาชิก และวัตถุประสงค์หลักของ ISCC คือการสนับสนุนการพัฒนาทางชีวภาพอย่างยั่งยืน


联系方式:

สหรัฐอเมริกาและยุโรป

ติดต่อ: Andrea Ziadi

อีเมล์: andrea.ziadi@natureworkspla.com

โทร: +1 952-562-3330

เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น

ติดต่อ: Pauline Ning

อีเมล์: pauline_ning@natureworkspla.com

โทร: +86-138 1650 1881