เนเชอร์เวิร์คส์ ประกาศเพิ่มเทคโนโลยีการทำให้บริสุทธิ์ในสารตั้งต้นแลคไทด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ Ingeo จากโรงงานที่เมืองแบลร์

การปรับปรุงการผลิตจะช่วยให้เนเชอร์เวิร์คส์ตอบสนองต่อพลวัตของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความต้องการใช้พลาสติกชีวภาพ Ingeo ™️ (PLA) ที่มีเพิ่มมากขึ้น


มินนิตองกา, มินนิโซตา  วันที่ 22 กันยายน 2563 - เนเชอร์เวิร์คส์ ผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพคาร์บอนต่ำชั้นนำของโลก  วันนี้ได้ประกาศโครงการเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการทำให้สารตั้งต้นแลคไทด์บริสุทธิ์มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตของกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุชีวภาพ Ingeo ™️ (PLA) ได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์  โดยในขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการที่โรงงานของบริษัทเนเชอร์เวิร์คส์ ในเมืองแบลร์ รัฐเนแบรสกา ซึ่งเป็นโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพหรือ  PLA เชิงพาณิชย์แห่งแรกและใหญ่ที่สุดของโลก ทั้งนี้โครงการจะแล้วเสร็จในปลายปี 2564

ประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของตลาดวัสดุที่ยั่งยืน คาร์บอนต่ำ และมีประสิทธิภาพสูง ที่ซึ่ง Ingeo มีคุณสมบัติจำเพาะพิเศษที่ตลาดต้องการ โดยตลาดดังกล่าวรวมถึง การพิมพ์ 3 มิติ หน้ากากอนามัย (nonwoven) แคปซูลกาแฟที่ย่อยสลายได้   ถุงชา และกระดาษเคลือบสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารต่างๆ

“ตลาดยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงความต้องการวัสดุทางเลือกที่ยั่งยืนแทนการใช้พลาสติกจากปิโตรเคมีก็ไม่ได้น้อยลงเลย”  ริช แอลไทซ์ ประธานบริษัทและซีอีโอของ
เนเชอร์เวิร์คส์กล่าว “สำหรับเนเชอร์เวิร์คส์นั้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน การลงทุนในเทคโนโลยีการทำให้บริสุทธิ์นี้ เป็นเพียงหนึ่งในแผนการพัฒนาเพิ่มเติมที่เรากำลังดำเนินการอยู่ ณ โรงงานของเราในเมืองแบลร์ ในขณะเดียวกัน เรายังคงดำเนินตามโครงการเพิ่มโรงงานผลิตแห่งที่สองนอกสหรัฐอเมริกาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อรองรับตลาดต่างประเทศที่กำลังเติบโต”

กระบวนการผลิต Ingeo โพลิแลกติกแอซิด ประกอบไปด้วยหลายขั้นตอน เริ่มต้นด้วยการใช้พืชหมุนเวียนเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นโมเลกุลน้ำตาลโซ่ยาว เปลี่ยนเป็นน้ำตาลเด็กซ์ทรส (Dextrose) จากนั้นจะถูกหมักเป็นกรดแลคติก (Lactic acid) ซึ่งต่อมากรดแลคติกจะผ่านกระบวนการสองขั้นตอนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเพื่อเปลี่ยนเป็นแลคไทด์ (Lactide)  ที่ใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับพอลิเมอร์โพลิแลกติกแอซิด (polylactic acid polymer)

ความมุ่งมั่นสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน
วัตถุดิบหมุนเวียนประจำปีที่ใช้เพิ่มเติมในโครงการดังกล่าว จะได้รับการรับรองโดย International Sustainability & Carbon Certification System (ISCC) ภายในปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการผลิตทางการเกษตร

ในฐานะที่เนเชอร์เวิร์คส์ได้เป็นส่วนหนึ่งของ  New Plastics Economy Global Commitment  และความมุ่งมั่นในการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน บริษัทได้ประกาศแนวคิดริเริ่มใหม่เมื่อปี 2562 เพื่อให้แน่ใจว่าภายในปี 2563 นี้ วัตถุดิบทางการเกษตรทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ที่ใช้สำหรับผลิต Ingeo ณ โรงงานในเมืองแบลร์ รัฐเนแบรสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน รับการรับรองโดย International Sustainability & Carbon Certification System (ISCC)  และเนเชอร์เวิร์คส์ยังให้คำมั่นว่าภายในปี 2568 วัตถุดิบใหม่สำหรับการกำลังการผลิตเพิ่มเติมทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ จะได้รับการรับรองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนด้วยเช่นกัน  ซึ่งจะดำเนินการผ่านโปรแกรมการบริหารโดยบุคคลที่สามอิสระ

เนเชอร์เวิร์คส์ เป็นผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพรายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน New ISCC PLUS ในปี 2555 และปัจจุบันวัตถุดิบทางการเกษตรมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทได้รับการรับรองแล้ว

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ Ingeo  ได้ที่ www.natureworksllc.com
หรือติดตามข่าวสารและการอัพเดทข้อมูลต่างๆของบริษัททางทวิตเตอร์ที่ @natureworks 


###


ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเนเชอร์เวิร์คส์

บริษัท เนเชอร์เวิร์คส์ คือบริษัทผู้ผลิตวัสดุขั้นสูง นำเสนอทางเลือกผลิตภัณฑ์ด้านพอลิเมอร์และเคมีที่ผลิตจากทรัพยากรหมุนเวียน พลาสติกชีวภาพภายใต้ชื่อทางการค้า Ingeo™ เป็นวัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชั้นสูงที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ใช้ในการผลิตสินค้าต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นแคปซูลกาแฟ เครื่องใช้ต่างๆไปจนถึงถุงชาและเส้นใยสำหรับการพิมพ์ 3 มิติ  โดยที่สามารถแข่งขันกับวัสดุที่ทำมาจากน้ำมันได้ทั้งในเชิงสมรรถนะและเชิงเศรษฐศาสตร์ บริษัทเนเชอร์เวิร์คส์ เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นจากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTT Global Chemical) ผู้ผลิตปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยชั้นนำของเอเชีย และบริษัทคาร์กิล (Cargill) ผู้ผลิตและผู้ให้บริการรายใหญ่ในด้านอาหาร  การเกษตร การเงิน และด้านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับสากล สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท และผลิตภัณฑ์ Ingeo™  ได้ที่  natureworksllc.com หรือติดตามข่าวสารของบริษัททางทวิตเตอร์ที่ @natureworks 


ข้อมูลการติดต่อ:

อเมริกาและยุโรป

ติดต่อ:Andrea Ziadi
อีเมล์: andrea_ziadi@natureworkspla.com
โทรศัพท์: +1 952-562-3330

เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น

ติดต่อ: Pauline Ning

อีเมล์: pauline_ning@natureworkspla.com

โทรศัพท์: +852-9400 5564