เนเชอร์เวิร์คส์ เลือกผู้รับเหมาทั่วไปสําหรับโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ Ingeo แบบครบวงจรแห่งใหม่ในประเทศไทย

การก่อสร้างโรงงานช่วงแรก ณ ที่ตั้งของโรงงานผลิตแห่งใหม่ในจังหวัดนครสวรรค์ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2567


มินนิโซต้า 9 พฤศจิกายน 2565 – เนเชอร์เวิร์คส์ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิดกรดพอลีแลคติกคาร์บอนต่ํา (PLA) ชั้นนําของโลก ซึ่งผลิตจากทรัพยากรหมุนเวียน ได้เลือก บริษัท ทีทีซีแอล จํากัด (มหาชน) (SET: TTCL) เป็นผู้รับเหมาทั่วไปในการจัดหา  การก่อสร้าง ว่าจ้าง และให้บริการสนับสนุนในช่วงแรกสําหรับศูนย์การผลิต Ingeo™️ PLA แห่งใหม่ในประเทศไทย โรงงานแห่งใหม่นี้จะรวมทั้งสามโรงงานผลิตซึ่งประกอบไปด้วยโรงงานผลิตกรดแลคติค แลคไทด์และพอลิเมอร์ ตั้งอยู่บนนิคมชีวภาพนครสวรรค์ (NBC นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์) ในจังหวัดนครสวรรค์ โรงงานผลิตจะมีกําลังการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ Ingeo อยู่ที่ 75,000 ตันต่อปี และจะสามารถผลิตเกรดต่างๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบ

การเตรียมสถานที่สําหรับการสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ที่ NBC  ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา และ เนเชอร์เวิร์คส์ ได้ลงนามในข้อตกลงกับ บริษัท ชิโนไทยเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) (STECON) เพื่อเริ่มการก่อสร้างงานช่วงต้นสําหรับเสาเข็ม วางท่อใต้ดิน การจัดการน้ําฝน และแท่นวางถังขนาดใหญ่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างช่วงต้น ซึ่งโรงงานจะแล้วเสร็จตามกําหนดเวลาในช่วงครึ่งหลังของปี 2567

"เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในการก่อสร้างศูนย์การผลิต Ingeo แห่งที่สองของเรา ซึ่งจะช่วยให้เราตอบสนองความต้องการของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นสําหรับวัสดุที่ยั่งยืน" Steve Bray ,VP of Operations กล่าว "ด้วยการเลือก TTCL เป็นผู้รับเหมาทั่วไปของเรา เรารอที่จะใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการดําเนินโครงการทุนขนาดใหญ่ที่มีเทคนิคสูงในประเทศไทย"

เนเชอร์เวิร์คส์ คาดว่าจะจัดพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อเป็นเกียรติแก่การเริ่มต้นการก่อสร้างโรงงานในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ในปี พ.ศ. 2564 เนเชอร์เวิร์คส์ ได้ประกาศแผนขยายกําลังการผลิตทั่วโลก โดยเริ่มจากโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ
Ingeo แห่งที่สองในประเทศไทย  เนเชอร์เวิร์คส์ เป็นบริษัทแรกที่ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ PLA ในเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2545               จากนั้น เนเชอร์เวิร์คส์ ได้ขยายกำลังการผลิตของโรงงานหลักที่รัฐเนบราสก้าเป็นกําลังการผลิตรวมที่ 150,000 เมตริกตันต่อปี ในปี พ.ศ. 2556 โดยมีประกาศขยายกําลังการผลิตเพิ่มเติม ในพ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มความพร้อมการใช้งานของเม็ดพลาสติกชีวภาพ Ingeo ต่อไป

การขยายการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพของ Ingeo จะช่วยสนับสนุนการเติบโตในตลาดทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นตลาดการพิมพ์ 3 มิติ สินค้าเพื่อสุขอนามัย (hygiene) ตลอดจนแคปซูลกาแฟที่ย่อยสลายได้ ถุงชา บรรจุภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นและเครื่องบริการอาหารที่ต้องการวัสดุที่ยั่งยืนและคาร์บอนต่ำ และต้องการคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่ง Ingeo เหมาะสมในการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง

ติดตามข้อมูลข้าวสารต่างๆของเนเชอร์เวิร์คส์ วัสดุชีวภาพขั้นสูง Ingeo™ หรือซื้อสินค้าได้ที่  www.natureworksllc.com. ติดตาม เนเชอร์เวิร์คส์  บนทวิตเตอร์ (@natureworks)###


เกี่ยวกับเนเชอร์เวิร์คส์ 

เนเชอร์เวิร์คส์   เป็นบริษัทที่นำเสนอวัสดุชีวภาพขั้นสูงและเคมีชีวภาพที่มาจากวัสดุหมุนเวียน ด้วยประสิทธิภาพและเศรษฐศาสตร์ที่แข่งขันกับวัสดุที่ผลิตจากน้ํามัน วัสดุชีวภาพขั้นสูง Ingeo™ วัสดุจากตามธรรมชาติซึ่งมีคุณสมบัติการทํางานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ใช้ในการสร้างสรรค์ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์จากแคปซูลกาแฟและเครื่องใช้ไปจนถึงถุงชาและเส้นใยในการการพิมพ์ 3 มิติ   เนเชอร์เวิร์คส์  เป็นเจ้าของร่วมกันโดย บริษัท ปิโตรเคมีและโรงกลั่นแบบครบวงจรชั้นนําของอาเซียนและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย PTT Global Chemical และ Cargill ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านอาหาร การเกษตร ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและอุตสาหกรรมแก่โลก ดูข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ natureworksllc.com  และติดตาม เนเชอร์เวิร์คส์  บนทวิตเตอร์ด้ที่  Twitter และ Linkedin


Contacts:

Americas & Europe

Andrea Ziadi

Email: andrea.ziadi@natureworkspla.com

Tel: +1 952-562-3330

Asia Pacific & Japan

Pauline Ning

Email: pauline_ning@natureworkspla.com

Tel: +852-9400 5564