CJ Biomaterials และ เนเชอร์เวิร์คส์ ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือหลัก กระชับความสัมพันธ์เพื่อนำเสนอพลาสติกชีวภาพชนิดใหม่

ทั้งสองบริษัทจะพัฒนาทางเลือกวัสดุที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยี PHACT™ PHA ของ CJ Biomaterials และเทคโนโลยี Ingeo™ PLA ของเนเชอร์เวิร์คส์

Woburn, MA และ Plymouth, มินนิโซต้า – 1 พฤศจิกายน 2565– CJ Biomaterials หนึ่งในกลุ่มธุรกิจ CJ CheilJedang จากเกาหลีใต้และผู้ผลิตพอลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHA) และ เนเชอร์เวิร์คส์ บริษัทผู้ผลิตวัสดุขั้นสูงพอลีแลคติกชั้นนําของโลก (PLA) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือหลัก (MCA)
 เพื่อให้ทั้งสององค์กรร่วมมือกันในการพัฒนาวัสดุทางเลือกที่ยั่งยืนโดยใช้พอลิเมอร์ที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ PHACT™ ของ CJ Biomaterials และพอลิเมอร์ชีวภาพ Ingeo™ ของ เนเชอร์เวิร์คส์ ทั้งสองบริษัทจะพัฒนาพอลิเมอร์ชีวภาพประสิทธิภาพสูงที่จะมาแทนที่พลาสติกที่ทำจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์อาหารที่สลายตัวสลายได้ทางชีวภาพ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ฟิล์มและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

เบื้องต้น ข้อตกลงร่วมนี้จะเพ่งความสนใจในการพัฒนาโซลูชั่นชีวภาพที่มีประสิทธิภาพใหม่ๆสําหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร ทั้งแบบทรงรูป (Rigid food packaging) )และนิ้มตัว (Flexible food packaging) ที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งกาสลายตัวทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือก "หลังการใช้งาน" ที่สอดคล้องกับรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy model) การมุ่งเน้นไปที่บรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้จะสร้างทางเลือกเพิ่มเติมสําหรับการกักเก็บเศษอาหารที่ปลดปล่อยมีเทนออกจากหลุมฝังกลบซึ่งเป็นแหล่งปล่อยก๊าซมีเทนที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกตามรายงานของ ธนาคารโลก การใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้ สามารถเปลี่ยนเศษอาหารไปสู่การทําปุ๋ยหมักได้มากขึ้น ซึ่งมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของแร่ธาตุในดินที่อุดมด้วยสารอาหาร ช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินผ่านความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้นและปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บได้

CJ Biomaterials และ เนเชอร์เวิร์คส์ วางแผนที่จะขยายความสัมพันธ์นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ไปสู่เพื่อสร้างแอปพลิเคชันใหม่ๆในตลาดฟิล์มและ Nonwoven   สําหรับแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเหล่านี้ทั้งสองบริษัทจะทําสัญญาจัดหาเชิงกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนความพยายามในการพัฒนานี้ต่อไป

"เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของเรากับเนเชอร์เวิร์คส์ เพื่อรับมือกับความท้าทายของขยะพลาสติก" ซึง-จิน ลี หัวหน้าฝ่ายธุรกิจวัสดุชีวภาพจาก CJ CheilJedang กล่าว "มลพิษจากพลาสติกเป็นปัญหาสําคัญระดับโลก และเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้ประสบความสําเร็จ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนําเสนอทางเลือกใหม่ๆ ที่จะมีผลกระทบอย่างแท้จริงโดยการปรับปรุงความสามารถในการสลายตัวได้ทางชีวภาพและความสามารถในการย่อยสลายของพลาสติก ด้วยการใช้เทคโนโลยี Ingeo PLA ทําให้ เนเชอร์เวิร์คส์เป็นผู้นําในการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืนมานานกว่า 30 ปี ด้วยการรวมพอลิเมอร์ชีวภาพอสัณฐาน PHA [aPHA] PHACT ของเราเข้ากับพอลิเมอร์ชีวภาพ Ingeo PLA เราจึงสามารถส่งมอบทางเลือกขั้นสูงที่พัฒนาความสามารถในการสลายตัวได้ทางชีวภาพ และความสามารถในการย่อยสลายของพลาสติกในการใช้งานที่ไร้ขีดจํากัด"

"เรารู้สึกมั่นใจอย่างยิ่งว่าวัสดุที่ยั่งยืนรุ่นต่อไปจําเป็นต้องเริ่มต้นด้วยวัตถุดิบทดแทนได้ชีวภาพ มีคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพที่ปรับแต่งได้หลากหลายและได้รับการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หลังการใช้งานตั้งแต่ความสามารถในการสลายตัวได้ทางชีวภาพ ไปจนถึงการรีไซเคิลทางเคมี หลักการเหล่านี้มีอยู่ในทั้ง PHACT PHA ของ CJ และ Ingeo PLA ของเรา และเราได้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นบวกอย่างมากในช่วงต้น เมื่อรวมวัสดุชีวภาพชั้นนําของอุตสาหกรรมทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน ความร่วมมือระหว่างสององค์กรนี้จะนําไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นและก้าวหน้าในอุตสาหกรรม" ริช อัลไทส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเนเชอร์เวิร์คส์ กล่าว

เนเชอร์เวิร์คส์ เป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวัสดุชีวภาพที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำและเสนอทางเลือกหลังการใช้งานใหม่ๆด้วยเทคโนโลยี Ingeo ในฐานะ บริษัทฯได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นชั้นนําสําหรับ PLA ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Ingeo มีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในฐานะวัสดุชีวภาพในผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่หลากหลาย ด้วยฟังก์ชันการทํางานที่เป็นเอกลักษณ์จึงถูกนํามาใช้เพื่อทดแทนที่พลาสติกที่ใช้ปิโตรเคมี อีกทั้งยังทำจากวัสดุหมุนเวียนทางชีวภาพ 100% มีความสามารถในการสลายตัวได้ทางชีวภาพ รีไซเคิลทางเคมี ไปจนถึงการรีไซเคิลเชิงกล

CJ Biomaterials เป็นหน่วยธุรกิจของ CJ BIO หนึ่งในกลุ่มธุรกิจ CJ CheilJedang เมื่อต้นปีนี้ บริษัท ได้ประกาศการผลิต PHA เชิงพาณิชย์ หลังจากเปิดโรงงานผลิตในเมือง Pasuruan ประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบัน CJ Biomaterials เป็นบริษัทเดียวในโลกที่ผลิต aPHA รวมถึงผลิตภัณฑ์แรกภายใต้แบรนด์ใหม่ PHACT ชื่อ PHACT A1000P Amorphous PHA เป็น PHA รุ่นที่นุ่มและคล้ายยางมากกว่า ซึ่งมีคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพที่แตกต่างจากรูปแบบผลึกหรือกึ่งผลึกของ PHA ทั้งนี้ PHACT ได้รับการรับรองว่าสลายตัวได้ทางชีวภาพภายใต้การหมักปุ๋ยอุตสาหกรรม ภายใต้การหมักปุ๋ยแบบอุณหภูมิห้อง และภายใต้สภาพแวดล้อมทางทะเล การปรับปรุ่งคุณสมบัติ PLA ด้วย อสัณฐาน PHA ช่วยเพิ่มความทนทานและความเหนียว ในขณะที่ยังคงความใสอยู่ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถปรับความสามารถในการสลายตัวทางชีวภาพของ PLA และอาจนําไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวได้การหมักปุ่ยในครัวเรือน

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวอย่าง ข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือการใช้งานต่างๆโปรดส่งอีเมลมาที่: cjntr@natureworksllc.com
###


เกี่ยวกับ CJ BIOMATERIALS

CJ Biomaterials เป็นแผนกหนึ่งของ CJ CheilJedang ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยสำคัญที่รับผิดชอบหน่วยธุรกิจอาหารและวิศวกรรมชีวภาพของกลุ่ม CJ ในเกาหลีใต้ กลุ่ม CJได้พัฒนาพอร์ตโฟลิโอธุรกิจออกเป็น 4 ภาคหลัก ได้แก่ บริการอาหารและอาหาร, ชีวะและเภสัชกรรม, บันเทิงและสื่อ, และการค้าปลีกและโลจิสติกส์

CJ Biomaterials เป็นผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ใช้การหมักชั้นนําของโลกสําหรับอาหารสัตว์ อาหารของมนุษย์และวัสดุชีวภาพที่มีโรงงานผลิตสิบสามแห่งทั่วโลก ภารกิจของ CJ Biomaterials คือการพัฒนาทางเลือกที่มีความหมายสําหรับการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกทั่วโลกและความท้าทายด้านความยั่งยืนอื่นๆ ในวงกว้าง CJ Biomaterials ได้ทํางานด้านเคมีชีวภาพและพอลิเมอร์ชีวภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ระยะยาวในการขยายไปสู่เทคโนโลยีที่สามารถช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น และเป็นผู้นําระดับโลกในการผลิตพอลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตแบบอสัณฐาน (aPHAs) ในฐานะที่ผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวเพียงลำพังพร้อมทั้งมีคุณสมบัติในการสลายตัวได้ทางชีวภาพโดยโรงหมักปุ่ยพาณิชย์ และนําไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในทะเลหรือผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวได้โรงหมักปุ่ยในครัวเรือน เมื่อใช้ร่วมกับพอลิเมอร์ชีวภาพอื่น ๆ PHAs ของ CJ Biomaterials สามารถปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลเช่นความทนทาน ความแข็งแรงและความเหนียว

ในฐานะบริษัทที่รับผิดชอบต่อสังคม CJ Biomaterials มุ่งมั่นที่จะฝึกฝนการดําเนินการผลิตที่เป็นกลางทางคาร์บอนโดยใช้วัตถุดิบหมุนเวียนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อลดของเสียต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุชีวภาพของ CJ ได้ที่: https://www.cjbio.net.


เกี่ยวกับเนเชอร์เวิร์คส์ 

เนเชอร์เวิร์คส์   เป็นบริษัทที่นำเสนอวัสดุชีวภาพขั้นสูงและสารเคมีที่มาจากวัสดุหมุนเวียน ด้วยประสิทธิภาพและเศรษฐศาสตร์ที่แข่งขันกับวัสดุที่ผลิตจากน้ํามันวัสดุชีวภาพขั้นสูง Ingeo™ วัสดุจากตามธรรมชาติซึ่งมีคุณสมบัติการทํางานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ใช้ในการสร้างสรรค์ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์จากแคปซูลกาแฟและเครื่องใช้ไปจนถึงถุงชาและเส้นใยในการการพิมพ์ 3 มิติ   เนเชอร์เวิร์คส์  เป็นเจ้าของร่วมกันโดย บริษัท ปิโตรเคมีและกลั่นแบบครบวงจรชั้นนําของอาเซียนและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย PTT Global Chemical และ Cargill ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านอาหาร การเกษตร ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและอุตสาหกรรมแก่โลก ดูข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ natureworksllc.com  และติดตาม เนเชอร์เวิร์คส์  บนทวิตเตอร์  Twitter และ Linkedin Ingeo และโลโก้ Ingeo เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NatureWorks LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ/ข้อมูลการติดต่อด้านสื่อ

Media Contact

Resource Advantage

Dan Green

dgreen@resourceadvantage.com

NatureWorks

Andrea Ziadi

Email: andrea.ziadi@natureworkspla.com

CJ Biomaterials

Heidi Lebel

Heidi.lebel@cj.net